Transformatör Nedir?

Trafo , yani transformatör elektrik enerjisinin frekansını değiştirmeden gerilimini yükselten veya alçaltan herhangi bir hareketli parçası bulunmayan elektrik makineleridir. Trafolar faz sayısına göre , nüve tipine göre , çalışma ortamına göre ve gerilimi yükseltme düşürme şekline göre çeşitlere ayrılır. Bu çeşitleri farklı bir yazıda ayrıntılı olarak ele alacağız.

Günümüzde enerji santrallerinde üretilen elektrik enerjisi, enerji nakil hatlarıyla uzun mesafelere taşınır. Bunu en az kayıpta sağlamak için de gerilim değerinin yükseltilmesi gerekir.  Sistem de güç sabit kalacağından gerilim yükseldiği zaman akım düşecektir. Bu da gösterir ki voltaj ne kadar artarsa akım kaybı o kadar az olur. Bu yüzden santrallerde üretilen ve gerilim değeri düşük olan elektrik enerjisinin trafolar vasıtasıyla gerilimi yükseltilerek uzak bölgelere taşınır. Taşınan bu elektriğin de kullanım sahalarında ise gerilimi uygun çalışma değerine trafolarla düşürülür. Gerilimi yükselten trafolar yükseltici transformatör , düşürenler ise alçaltıcı transformatör olarak adlandırılırlar.

Ülkemizde alçak gerilim şebekeleri 220 V ve 380 V , orta gerilim şebekeleri 10 kV, 15 kV ve 33 kV , yüksek gerilim ise 66 kV ve 154 kV ve çok yüksek gerilime sahip şebekeler de 380 kV kullanmaktadırlar.